Gandalf the White

Съветът е съставен от министри от правителствата на държавите-членки на ЕС, и действа като една от двете камари на вземане на решения в ЕС. На по-високо равнище, Европейският Съвет обединява държавните и правителствени ръководители от ЕС, заедно с председателя на Европейската Комисия, с цел да определи политическата насока на ЕС.

# Европейски Съюз # Политика
Все още няма коментари, бъдете първи ››
Gandalf the White

Европейският Парламент се избира от населението на ЕС на всеки 5 години. Всяка страна-членка на ЕС има определен брой места, като по-големите страни-членки избират по-голям брой евродепутати (MEP). Членовете на ЕП могат да създават политически групи и комисии, за да се даде възможност за ефективен контрол над законодателството.

# Политика # Европейски Съюз
Все още няма коментари, бъдете първи ››