Medici .

Брутен Вътрешен Продукт – какво е БВП?

Брутен Вътрешен Продукт – какво е БВП?
Терминът БВП е познат за всеки, но знаем ли в наистина и в детайли, а и с точност какво означава брутен вътрешен продукт. В крайна сметка, макар и всички ние, малките хора в малката България да гледаме най-сериозно на личния си бюджет, съвсем не е излишно да започнем да мислим и по-мащабно, по-генерално, т.е. за общия бюджет на страната. Той неразривно е свързан с понятието за брутен вътрешен продукт. Ето какво точно е БВП – накратко, ясно и разбираемо.
# Инвестиции # Бизнес # Финанси

Терминът БВП е познат за всеки, но знаем ли в наистина и в детайли, а и с точност какво означава брутен вътрешен продукт. В крайна сметка, макар и всички ние, малките хора в малката България да гледаме най-сериозно на личния си бюджет, съвсем не е излишно да започнем да мислим и по-мащабно, по-генерално, т.е. за общия бюджет на страната. Той неразривно е свързан с понятието за брутен вътрешен продукт. Ето какво точно е БВП – накратко, ясно и разбираемо.

БВП е универсална мярка за обема на стоки (вече произведени, а не само планувани) и услуги за дадена държава или регион и за определен период от време, като най-често времевата мерна единица е година. С БВП се посочва най-ястно и отчетливо икономическото състояние на дадения географски регион, защото чрез него измерване общия приход за страната, както и това, което тя е създала за последната година – т.е. нейната реална продукция. Нерядко обаче, БВП се възприема като стандарт на живот за една страна. Следователно, сега за вас е повече от ясно защо Холандия, например, има пъти по-висок БВП от България, нали?

Как точно обаче става пресмятането на БВП? В икономиката и финансите се приема една генерална форма за калкулиране на БВП. Тя включва потребителското поведение на потребителите – т.е. реалните им инвестиции, покупки и продажби – а също така и това на държавните институции. Извън БВП попадат всички разходи, направени по реализирането на съответните стоки и предоставянето на дадените продукти. Следователно, за да си дадем ясна представа на какво положение е нашият БВП, от значение стават фактори като потребление на дребно, от отделните граждани, продукцията на страната ни като обща икономика, а също така и всички запаси, които икономиката ни може да направи, след като направи дадените разходи и изчисли направените от гражданите материални придобивки – във всеки аспект на думата придобивка.

За инвеститорите обаче БВП представлява нещо повече от една математическа формула, с която си служат експертите пои съставянето и пресмятането на националния бюджет. За тях БВП е индикатор за здравето на икономиката на дадена страна, т.е. те търсят определен БВП – било то нисък, или висок – който да приемат в своя ползва чрез своето поведение, т.е. чрез инвестициите, които ще направят в конкретния географски регион.

Като за финал ще кажем нещо не особено приятно, но напълно реалистично – БВП в страната ни започва да прилича на една константа. Просто защото в нея нищо не се случва…

Вашият Коментар
Име :
Поща :
Сайт :
0 Коментара