Medici .

Хората реагират на стимули (Четвърти Основен Принцип на Икономиката)

Хората реагират на стимули (Четвърти Основен Принцип на Икономиката)
Тъй като хората вземат решения чрез сравняване на разходите и печалбата, поведението им може да се промени, когато разходите се променят. Това означава, че хората реагират на стимули.
# Бизнес # Финанси # Инвестиции

Тъй като хората вземат решения чрез сравняване на разходите и печалбата, поведението им може да се промени, когато разходите се променят. Това означава, че хората реагират на стимули.

Когато цената на ябълките се увеличава например, хората трябва да решат дали да ядат повече круши и по-малко ябълки, тъй като разходите за закупуване на ябълката са по-високи. В същото време, за отглеждането на ябълките, както и за събирането на реколтата трябва се да наемат повече работници, защото печалбата от продажба на една ябълка също се увеличава. Както ще видим, ефектът на цените върху поведението на купувачите и продавачите на един пазар, в този случай на пазара за ябълки, е от съществено значение за разбирането на това как работи икономиката.

Политиците никога не трябва да забравят за стимулите. За много видове бизнес промяната на разходите или печалбите, пред които са изправени хората, означават промяна в поведението на купувача. Увеличението на бензина например, насърчава хората да карат по-малки, по-икономични автомобили. Също така ги насърчава да използват обществения транспорт, а не да шофират или дори да се преместят да живеят по-близо до мястото, което работят. Ако цените са достатъчно високи, хората ще започнат да си купуват електрически автомобили.

Когато законодателите не успеят да разберат как тяхната политика се отразява на стимулирането на населението, те може да приключат годината с резултати, които не са целяли. Помислете например за обществения ред по отношение на автомобилната безопасност. Днес всички коли са с предпазните колани, но това не е било така преди 40 години. В края на 1960 г. книгата на Ралф Нейдър „Опасни при всяка скорост”, генерира общественото безпокойство относно автомобилната безопасност. Конгресът отговаря със закони, изискващи дружествата, които произвеждат автомобили, да правят различни системи за безопасност, включително предпазни колани, нещо стандартно за всички нови автомобили днес.

Как законът за предпазните колани е свързан с безопасността на автомобила? Прекият ефект е очевиден. Със съществуването на предпазни колани във всички автомобили, все повече хора ги употребяват, което увеличава и вероятността за оцеляване при евентуална автомобилна катастрофа. В този смисъл, предпазните колани спасяват живот. Но това не е краят на историята. За да разберем напълно последствията от този закон, ние трябва да осъзнаем, че хората променят поведението си в отговор на стимули, пред които те са изправени. Шофирането бавно и внимателно, струва скъпо, защото изразходва от времето и енергията на водача. При вземането на решение как е по-безопасно да се управлява една кола, разумните хора сравняват ползите от по-безопасното шофиране и определната цена, която струва то. Това обяснява защо хората карат по-бавно и внимателно, когато пътищата са ледени, отколкото, когато пътищата са чисти. Сега си представете как законът за предпазните колани променя съотношението на разходите спрямо ползите за рационалните шофьори. Предпазните колани намаляват разходите на шофьорите, защото те намаляват вероятността от нараняване или смърт. Карайки с предпазен колан обаче, шофьорите предотвратяват и времето за бавно и внимателно шофиране. Хората отговарят на обществената стимулация за предпазни колани, тъй като те водят до подобряване на времето и средствата, следователно на целия процес на шофиране. Как се изчислява броя на смъртните случаи от авто-катастрофи? Водачите, които носят предпазни колани е по-вероятно да оцелеят при даден инцидент, но също така е по-вероятно да претърпят произшествие, заради високата скорост. Крайният ефект е неясен. Освен това, безрасъдното шофиране, макар и с колан, има неблагоприятно въздействие върху пешеходците. Косвено те са поставени в реална опасност от закона, тъй като е по-голяма вероятността на претърпят катастрофа, но не са защитени с предпазен колан. По този начин законът за предпазните колани, води до увеличаване на броя на смъртните случаи при пешеходци. На пръв поглед тази дискусия за предпазните колани може да изглежда като опит за спекулации. И все пак, в едно проучване от 1975 г., икономистът Сам Пелцман показва, че законите за автомобилна безопасност в действителност имат много отрицателни ефекти. Според негови проучвания, тези закони произвеждат едновременно малко смъртни случаи и повече злополуки. Крайният резултат е малка промяна в броя на смъртните случаи на водачи на МПС и увеличаване на броя на смъртните случаи при пешеходци. Много от стимулите, които икономистите проучват са свързани с автомобилната индустрия. Никой не е изненадан, че хората карат по-малки автомобили в Европа, където данъците върху бензина са високи, отколкото в САЩ, където данъците са ниски. И все пак, както законът за предпазните колани, всичко може да има последици, които не са очевидни по-рано. При анализа на всяка алтернатива, ние трябва да вземем предвид не само преките последици, но и косвените ефекти, които работят върху масата хора чрез стимули. Ако политиката промени стимулите, тя ще накара хората да променят поведението си.

Вашият Коментар
Име :
Поща :
Сайт :
0 Коментара