Medici .

Фокусните групи и влиянието им върху бизнеса

Фокусните групи и влиянието им върху бизнеса
Широко разпространено е схващането, че фокусните групи са ‘патентована формула’ за големи корпорации, които могат да си позволят да платят за услугите на фирми, които са се специализирали в областта на маркетинговите изследвания. Малкият бизнес обаче също може да се възползва от предимството на фокусните групи. Нещо повече, пропорцията успеваемост, продуктивност и разходи е оптимизирана в максимална степен
# Маркетинг # Бизнес

Широко разпространено е схващането, че фокусните групи са ‘патентована формула’ за големи корпорации, които могат да си позволят да платят за услугите на фирми, които са се специализирали в областта на маркетинговите изследвания. Малкият бизнес обаче също може да се възползва от предимството на фокусните групи. Нещо повече, пропорцията успеваемост, продуктивност и разходи е оптимизирана в максимална степен.

Ако възнамерявате да се заемете с Ваши собствени фокусни групи, то бихме Ви предложили първо да определите ясно целта си. Напишете си кратък план, който включва това, което искате да научите и крайните цели, които искате да постигнете. Предайте Вашия кратък план на всички в компанията, които носят отговорност за планирането и координирането на фокусните групи.

Според Американската Маркетингова Асоциация, която е утвърден информационен източник в маркетинга, маркетинговото изследване се дефинира като систематично събиране, записване и анализиране на данни за проблемите, които се отнасят до маркетинга на стоки и услуги. Всеки един бизнес предприемач или ключова фигура в маркетинга на фирмата трябва да си зададе следните въпроси, за да създаде ефективни маркетингови стратегии:

 1. Кои са реалните ми клиенти и потенциалните потребители?
 2. Какъв е профила им?
 3. Къде живеят?
 4. Имат ли покупателна способност и желание да осъществят покупка?
 5. Предлагам им ли различни типове стоки и услуги, които отговарят на изискванията им като цена в подходящата ситуация на покупка?
 6. Цените ми съобразени ли са с вижданията на купувачите относно стойността на продукта?
 7. Ефективни ли са промоционните ми кампании и маркетингови програми по елементите на микса?
 8. Какво мислят клиентите за моя бизнес?
 9. Как моят бизнес се конкурира с другите играчи в нишата?

Запомнете, че маркетинговите изследвания не са точна наука, защото техен обект са хората и техните постоянно променящи се чувства и поведение, които са подвластни на неизброимо много субективни фактори. За да проведете маркетингово изследване, то трябва да съберете фактите, мненията по подреден, обективен начин, за да откриете какво купува хората. Да, фокусът трябва да пада върху това, което те искат да купят, а не това, което искате да им продадете.

Защо са ни нужни маркетингови изследвания? Не е възможно да се продават продукти и услуги, които не са желани от потребителите. Именно желанието да открием това, което потребителите искат и да го представим по атрактивен начин е двигател на маркетинговото изследване. Големите компании наемат експерти, които изучават общия пазар, докато предприемачите с по-малък мащаб на бизнеса са по-близко до клиентите и ето защо могат по-бързо да изучат потребителското им поведение. Представителите на средния бизнес имат понятие и усет за потребителите си от дългогодишния опит, но това е информация, която не е константна във времето и може да не е подходяща за съответния пазар. Маркетинговото изследване фокусира и организира маркетинговата информация. То осигурява навременния информационен ресурс и позволява на предприемача да:

 1. Намали бизнес риска
 2. Забележи текущи и предстоящи проблеми на сегашния пазар
 3. Идентифицира възможности за продажба
 4. Разработи план за действие

Как да проведем изследването? Дори и без да съзнавате, Вие осъществявате маркетингово изследване всеки ден. Анализ на върнатите продукти, клиенти, които са променили доставчика, мониторинг на цените на конкурентите са вид изследване. Официалният процес на маркетингово изследване просто подрежда този познат процес. То е рамката за организиране на маркетинговата информация.

\r\n

Маркетингово изследване в лесни стъпки:

Стъпка 1: Определете маркетинговите заплахи и възможности

Стъпка 2: Определете целите, бюджета и програмите

Стъпка 3: Определете типовете изследване, използваните методи и техники

Стъпка 4: Определете изследователски инструментариум

Стъпка 5: Съберете данни

Стъпка 6: Организирайте и анализирайте данните

Стъпка 7: използвайте маркетинговата информация

Първата стъпка на изследователския процес, определяне на проблема или възможността, е често пренебрегвана, но е изключително важна. Същината на проблема е трудна за откриване в сравнение с очевидната проява. Например намаленият обем продажби е проблем, но основната причина подлежи на корекция. За да се определи проблема, то трябва да се включи всеки контролируем фактор и да се елиминира този, който не може да бъде измерен.

Оценете наличната информация, защото решенията на проблема може да се окажат очевидни след като го определите правилно и изведете от наличната информация.

Събирането на информацията не е задължително да се състои в провеждане на проучвания или полеви експерименти. Просто трябва да прегледат записите за продажбите, клиентските оплаквания, препоръки и други документи, които ясно показват къде живеят клиентите, кога, как и какво купуват.

Вашият Коментар
Име :
Поща :
Сайт :
0 Коментара