Trinity .

Увереност (Маслоу)

Увереност (Маслоу)
Четвъртата жизнена потребност, според йерархията на Маслоу, е потребността от увереност и уважение или иначе казано от признание и оценка. Хората обичат да чувстват своята значимост, колко са просперирали, одобрението на своите постъпки. Всичко, което наранява чувството на гордост и достойнство на човека събужда у него огромна енергия, която е насочена към вражда. Затова не трябва да изтъкваме моралните или физически недостатъци на човек, с когото се опитваме да създадем приятен контакт.
# Мъдрост

Четвъртата жизнена потребност, според йерархията на Маслоу, е потребността от увереност и уважение или иначе казано от признание и оценка. Хората обичат да чувстват своята значимост, колко са просперирали, одобрението на своите постъпки. Всичко, което наранява чувството на гордост и достойнство на човека събужда у него огромна енергия, която е насочена към вражда. Затова не трябва да изтъкваме моралните или физически недостатъци на човек, с когото се опитваме да създадем приятен контакт.

Усещането за увереност и признание сред хората е основа и на всички останали етажи от пирамидата на Маслоу.В опитите си да демонстрира способностите си и качествата си, да стимулира увереността си, човек създава в себе си огромен вътрешен потенциал. Енергия, която е насочена най-вече към постигане на целите – увереност, признание, уважение. Понякога обаче той не използва тази енергия правилно. И вместо да изпъкне или да подобри собствените си възможности, човек бива разочарован. Това става в случаи като например, ако разбере че усилията, които влага не са необходими на никого или не са разбрани.Често това води до сломяване на духа, психологически срив и дори депресия. Затова и всички ние имаме нужда от признание, то ни дава тази увереност да продължим напред, то е най-сигурния лек срещу разочарованието от собственото ни „Аз”.

Когато някой постави под въпрос „Аз”-ът в нас, ние го възприемаме като лична заплаха,а това не предразполага към позитивно общуване.Това е именно защото той възпрепядсва чувството ни на увереност. Ние не осъзнаваме, но подсъзнателно чувстваме как някой застава на пътя ни. Увереността е пътя, който ние самите сме построили към собственото си усъвършенстване.

Ето как чувството за потребност от увереност контролира почти всеки обикновен разговор. Всеки път, в който влизаме в контакт с някого, ние всъщност преминаваме през няколко основни етапа. Правилното разбиране на етапите е важно за създаването на качествен диалог.

  • Интересът – непосредствено преди започване на контакт, винаги има въпрос , който очаква отговор след себе си. Това за нас е сигнал за интерес. Интересът от своя страна подтиква към увереност. Събеседникът ни се интересува от нас, може да се съветва с нашия опит, счита ни за достоен обект за черпене на информация. Увереността на човек се нуждае от стимулиране, а именно интересът е такъв стимулатор.
  • Умението да изслушваш е основна съставна част на контакта. По време на разговор всеки се нуждае да изтъкне своята гледна точка, теория, проблем и т.н. Затова и понякога „забравяме” да слушаме събеседника, говорим единствено за себе си. Това не е ползотворен диалог. В случая това се случва, защото чувстваме застрашена увереността си. Влагаме много енергия, за да я подсигурим, дори понякога разрушавайки увереността на събеседника. Сякаш някой няма да чуе нас, нашата гледна точка. Това в повечето случаи създава споровете и некачествените диалози. Изследванията показват, че за човек е по-трудно да изслушва, отколкото да говори. Слушането изисква в пъти по-голямо напрежение на умствените процеси, голям контрол над емоциите, за да не попречи нещо на разбирането на същинската информация на събеседника. За хората е важно да разберат, че слушането не означава пасивност, а способства правилното разбиране на информацията в процеса на разговор. Едновременно с това така не разрушаваме увереността на събеседника и улесняваме диалога.
  • Управление на емоциите – дори и да чувства засрашена своята увереност или да усеща липса на признание, т.е. дори и да не е изслушван или ако чуе нещо неприятно за себе си, човек трябва да се научи да контролира емоциите си и да не позволява те да пречат на разговора.
  • НЕзадаване на прекалено много въпроси – това прекъсва събеседника и го подтиска. Навлизате в личното му пространство и може да разкрие нещо, което да компрометира увереността му.
  • НЕдаването на излишни съвети, освен ако не сме помолени за това. Когато човек е на път да вземе решение, един нежелан съвет може единствено да намали увереността му, т.е. да предизвика спорова ситуация между вас или да задълбочи разочарованието му. Не давайте нежелани съвети, те винаги подтикват към враждаи озлобление.
  • НЕпресторено слушане на събеседника – почти винаги се забелязва, ако само се правите, че слушате. В такъв случай винаги се обажда чувство на неувереност.
  • НЕвадене на прибързани изводи – ако си вадим прибързани изводи, без да сме чули цялата информация, това за отсрещната страна отново означава неизслушване. За неговото „Аз” това е сигнал, че го смятате за недостоен събеседник, че налагате собственото си мнение, т.е. той се чувства отново недооценен и пренебрегнат.

От казаното дотук, можем да обобщим, че увереността или четвъртия етап в пирамидата на Маслоу е изключително важна потребност. Човек има нужда да бъде уверен в себе си, в правотата на твърденията си, в положението си в обществото, в кариерата си и изобщо в мястото си в света. Увереността е свързана и с другите етажи на пирамидата на Маслоу – безопасността, принадлежността, усъвършенстването. Признанието е най-добрата храна за увереността. При всеки един разговор похвалата или комплимента представляват ласкаене за нея. Затова и предразполагат индивида към разкриване и стимулират самоусъвършенстването му. За всеки човек е важно да се запознае с вътрешното си „Аз”, за да разпознава сигналите му и за да може да го контролира.

Вашият Коментар
Име :
Поща :
Сайт :
0 Коментара