Gandalf the White

Присъединяване на България към Шенгенското пространство – „за”и „против”

Присъединяване на България към Шенгенското пространство – „за”и „против”
Шенгенското споразумение е договор между държави от Европа за премахване на граничния контрол на вътрешните граници и за единна визова система.
# Европейски Съюз # Капитализъм # Политика

Шенгенското споразумение е договор между държави от Европа за премахване на граничния контрол на вътрешните граници и за единна визова система.

Шенгенското споразумение е подписано е на 14 юни 1985 г. на борда на кораба „Принцеса Мария-Астрид”, в Шенген, Люксембург, между 5 от тогавашните страни-членки на Европейската общност: Белгия, Западна Германия, Люксембург, Нидерландия и Франция. Към днешна дата той наброява общо двадесет и пет държави - Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Естония, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Чехия, Швейцария и Швеция. Ватикана и Сан Марино не са част от Шенгенското пространство, но имат граница само с Италия, без граничен контрол. Подобна е ситуацията с Монако. Исландия, Норвегия и Швейцария пък, не са членове на ЕС, но са част от Шенгенското пространство. Обединеното кралство и Република Ирландия са пълноправни членове на Европейския съюз, но не участват в споразумението за Шенген.

През 2007г. България е приета в Европейския съюз. Ангажиментът за 7-годишен преходен период пред пълното отваряне на трудовите пазари е залегнал в договора ни за членство в ЕС и изтича на 1 януари 2014г. След този период пълното ни присъединяване не може да бъде преразглеждано, тъй като това означава да бъдат повторно ратифицирани парламентите на всичките двадесет и пет члена на Съюза. До тогава България е частичен член на Шенген. Към днешна дата страните-членки на ЕС, които не допускат българи до трудовите си пазари са : Великобритания, Германия, Австрия, Холандия, Белгия, Франция, Италия, Люксембург и Малта. До края на 2011г. те трябва да дадат отчет дали ще се възползват от дву-годишното удължаване на периода за присъединяване на България. За да стане това обаче, те трябва да докажат, че трудовите пазари, а оттам и икономическото състояние като цяло, са застрашени от нови емигранти. В момента някои държави провеждат по сериозна политика относно емигрантите от нашата страна – сред тях са Германия и Австрия. Правителството на Холадния наскоро гласува още по - стриктни мерки за огрничаването на български работници за трудовия пазар.От 1. 07. 2011г. получаването на разрешително за работа там ще бъде „извънреден случаи”. Социалният министър призова работодателите към наемане на безработни холандски граждани, а не на емигранти или граждани на новоприсъединилите се членове на ЕС.

По данни на Еврокомисията, днес, въпреки ограниченията, които всяка държава сама решава как да налага, в западна Европа живеят над 430 000 сънародници, като повечето са в Испания – 168 000. Следват Германия, Гърция и Италия, които се нареждат сред топ- дестинациите на българите. Според официални сведения обаче, емигрантите от източна Европа не представляват такава заплаха за трудовия пазар, както тези от Азия и Африка.

Докато преди броени дни медиите ни заляха с информация, че техническите изисквания за присъединяването ни са изпълнени и всички членове единодушно са се съгласили с това, сайтът EUоbserver публикува опозитно мнение. „Югоизточна Европа се превръща в основен портал на дрога, хора и оръжия в ЕС”, което допълнително ще затрудни страната ни. Сайтът помества констатация след доклад на Европол от май 2011, че незаконният трафик на оръжия, наркотици и хора през Черно море, използването на множество Балкански пътища и увеличаването на незаконната емиграция през Гърция означават образуването на т.нар. „Балканска ос” за незаконен трафик към ЕС. Според докладът обаче, най- застрашаващи сигурността са албанските организирани групировки. Те са най-големите трафиканти на кокаин, хероин, канабис и синтетични наркотици към Европа. Заедно с тях групировки от Турция и бившите Съветски републики може да използват присъединяването ни в Шененското пространство като врата към Европа, която да спомогне организираната престъпност и така да си осигурят пътя към една сигурна инвазия към западна Европа. В доклада се споменава и за големи незаконни запаси на оръжие в Албания, Босна и Хърватия. Сформираните банди от Африка и емигрантите от там също представляват огромна заплаха. Европол ще изпрати доклада си на компетентните органи, които ще се занимаят с евентуалното ни присъединяване през месец юни.

Във връзка с присъединяването ни към Шенгенското пространство и с вълната незаконни емигранти от юг, две държави поискаха връщане на граничния контрол в ЕС – Италия и Франция. Европейският парламент първоначално реагира бурно на това искане. Граничните съоражения в по-голямата част от Западна Европа са демонтирани преди 20 години, освен това паспортни проверки по границите биха увеличили трафика, което ще донесе много поражения на бизнеса. Представител на Еврокомисията обаче заяви, че връщането на проверките по границите е трудно, но не невъзможно решение. Най-интересната част от гласуването на каузата е свързана с условията, при които ще се извършват паспортни проверки по вътрешните шенгенски граници - страните трябва да докажат, че съществува заплаха за обществения ред. Брюксел поиска и отчет от Италия и Франция за визите , които са издали покрай проблема с тунизийските емигранти.

До момента единствено новите членове на ЕС, както и Испания и Гърция нямат ограничения за българи относно трудовия си пазар.

Шенгенското пространство позволява на над 400 милиона граждани да се движат свободно, без паспортни проверки и ограничения за упражняване на трудова дейност. А кога България ще стане част от Шенгенското пространство ще разберем през юни.

Проследяване на по-важните събитията около членството на България в Шенген:

  • България внесе своето заявление за готовност на 25 януари 2008 г.
  • 4 Май 2011 - ДОКЛАД относно проекта за решение на Съвета относно пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в Република България и в Румъния - Докладът е изготвен от Carlos Coelho (Португалия) и съдържа положителна оценка за готовноста на България и Румъния.
  • 07 юни 2011 - България и Румъния са готови да влязат в Шенген - Европейският парламент гласува позицията си по върпоса с 487 "за", 77 "против" и 29 "въздаржали се". Тази позиция ще бъде изпратена на Съвета на министрите на правосъдието и вътрешните работи, където ще дискутират присъединяването на България и Румъния към Шенгенската зона. Разбира се това е само позицията на ЕП и я не е задължителна. Решението за влизане на двете страни в Шенген трябва да бъде взето от Съвета, с единодушното съгласие на всички правителства на страните, членуващи в зоната за свободно движение.
  • 9 юни 2011

    Холандския министър съобщи, че ще вземе решение за присъединяването на България и Румъния през 2012 година. Приемането в шенгенското пространство трябва да се основава единствено на технически критерии, които са покрити в България и Румъния. В момента Германия, Франция, Холандия, Беглия и Дания прилагат двойствени стандарти, защото се позовавт на данни за корупцията и престъпността. Може би поради съществуващата финансова криза, съответните държави не искат да рискуват с пазара на труда. Тук трябва да си зададем въпроса дали не се присъединяваме към нещо разпадащо се?

    Повечето страни са се съгласили на поетапно влизане в Шенгенската зона. На първия етап ще отворят въздушните и морските граници, а не последващ етап и сухопътните. С това обещание се е заел Полският министър (който се очаква да поеме президенството на ЕС). В думите му се прокрадва идеята, че трябва да спази обещанието си, защото през октомври месец идват президентски избори в България, и едно отхвърляне от Шенген може да има пагобно влияние върху управляващата партия.

    Все пак не ставя напълно ясно как стоят нещата със пазара на труда. До сега Холандия, Дания, Люксембург и Белгия твърдо са зявили, че ще наложат ограничения за работниците от България и Румъния, което за обикновенния човек означава, че все още няма да може да работи в тези страни.

Вашият Коментар
Име :
Поща :
Сайт :
0 Коментара