Medici .

Създаването на бизнес цел и нейната важност

Създаването на бизнес цел и нейната важност
Как да създадем кратка или дългосрочна цел, която включва крайни срокове и количествени измерения? Ако наистина искате да влезете в света на успешния бизнес, то е нужно ясно да дефинирате бизнес целите, особени тези, които са нужни на началния стадий. За някои целта е финансова сигурност, а за други тя е основата на всеки бъдещ успех.
# Финанси # Бизнес # Мъдрост

Как да създадем кратка или дългосрочна цел, която включва крайни срокове и количествени измерения? Ако наистина искате да влезете в света на успешния бизнес, то е нужно ясно да дефинирате бизнес целите, особени тези, които са нужни на началния стадий. За някои целта е финансова сигурност, а за други тя е основата на всеки бъдещ успех.

Определянето на цели е интегрална част от процеса на избиране на точната бизнес ниша. В края на краищата е нужно бизнесът да не е отражение на личните Ви цели и интереси. Концептуалната част от бизнес плана е с голяма тежест при определяне и на съпътстващите цели.

В основата си целта е нещото, към което се стремим. Целите са могъщ инструмент и отправна точка за успешен бизнес растеж в няколко аспекта. Да започнем с това, че процесът на определяне на целите Ви провокира да мислите за това, което искате от бизнеса и как растежът може да е гарант за успеха. Този процес Ви позволява да предложите стъпки за преследване на тази крайна цел, която в значителна степен може да подобри шансовете да постигнете тясно определени цели.

Целите са рамката на Вашата работа. Те помагат да фокусирате усилията си към управление на действията, които не помагат на постигането на целите, които сте определили. Интегрална част от тази обща рамка е програмата Ви по периоди. Всяка цел има определен времеви еквивалент за постигане. Когато създавате първоначалните цели, ние Ви съветваме да се стремите към следните качествени характеристики:

  1. Специфичност. Ако целта Ви е специфична, точна, то шансовете за постигане се увеличават неизмерно. Увеличаването на капитала не е конкретна цел, но 10 000лв до 1.03.2011 определено са базисна цел.
  2. Оптимизъм. Мислете положително при определянето на цели. Финансовата възможност да се разплащате по фактури и възникнали финансови събития определено не е вдъхновяваща цел. Постигането на финансова сигурност вече е ясна позитивна асоциация с целта и самата мисъл за нея генерира Вашите стремежи да я постигнете на всяка цена.
  3. Реализъм. Ако продавате конци и прежди, то не реалистично да си определите финансова цел от 100 000лв на месец, защото едва ли можете да генерирате такъв финансов поток и за година. Това е, което наричаме нереалистична цел. Започнете с малките стъпки като увеличаването на месечните печалби с 25%. След като първата цел е осъществена можете да се насочите към по-значимите цели.
  4. Разликата между краткосрочни и дългосрочни цели. Краткосрочните цели могат да бъдат постигнати за период от седмици до година. Дългосрочните цели обслужват дълги времеви периоди ит 5, 10 или 20 години. Ето защо те трябва да са значително по-големи от краткосрочните цели и да са реалистични.

Основното правило на процеса на създаване на цели е честността. Навлизането в бизнеса с ясната идея за вашите крайни цели Ви дава възможност да се изправите пред решения, които ще можете да посрещнете с по-голяма увереност и по-голям шанс за успех.

Вашият Коментар
Име :
Поща :
Сайт :
0 Коментара