Medici .

Маркетинг за Стартиращ Бизнес

Маркетинг за Стартиращ Бизнес
Всеки малък и стартиращ бизнес трябва да обхваща нуждите на клиентите си. За целта трябва да имате маркетингов план, който да ви помогне за увеличаване на разтежа.
# Финанси # Бизнес

Като собственик на малък бизнес, вие трябва да разбирате нуждите на клиентите и да разработите план, който обхваща тези нужди. Най-добрия път за разрастване и разширяване на дейността е поставянето на акцент върху разтежа.

Как да се увеличи разтежа? Има пет стъпки и те са:

 1. Намиране на пазарна ниша и сегментация по пазрана ниша.
 2. Подобряване на пазарния дял.
 3. Привличане на нови клиенти.
 4. Убеждаване на клиентите да купуват продуктите.
 5. Изграждане на истинска лоялност.

Защо намирането на пзарната ниша е първата стъпка? Защото е важна. Причината е, че само определена група от хора е вероятно да се заинтересоват от продукта ви. Съсредоточаването върху тази група от хора спестяват много усилия и по този начин продажбите и маркетинга ще са много по-продуктвини и няма да изхабят напразно ценно време и усилия.

Чрез стъпки 2 и 3 просто увеличаваме клиентите си.

Увеличаването на клиентите може да се постигне чрез:

 1. Отделяне на допълнително време за проучвания и създаване на маркетингов план.
 2. Определяне на конкурентни цени за предлаганите продукти и услуги.
 3. Пакетирайте вашия продукт с някой друг продукт, за да може клиента да получи нещо допълнително без да плаща,
 4. Изпълнете маркетинговия си план.
 5. Съберете данни за резултатите и ги отценете.

Както знаем бюджета за маркетинг на стартиращия бизнес е ограничен. Как може да се реши този основен проблем? Може да се направи едно от следните неща:

 • Участвайте на социални събития и разменяйте визитки с останалите. След това установете контакт с тях.
 • Убедете вашият доставчик или дистрибутор да си сътрудничите за обща рекламна дейност.
 • Рекламирайте вашите продукти в безплатни медии.
Вашият Коментар
Име :
Поща :
Сайт :
0 Коментара