Trinity .

За какво плащат клиентите

За какво плащат клиентите

Бизнесът съществува за да създава някаква стойност за клиентите си. Взимат се необработени материали или дейности, увеличава се тяхната стойност по някакъв начин и се трансформират в продукти или услуги, които клиентите биха закупили. Клиентите плащат за стойност т.е. за нещо което е ценно за тях.

# Бизнес # Маркетинг # Магазин

Бизнесът съществува за да създава някаква стойност за клиентите си. Взимат се необработени материали или дейности, увеличава се тяхната стойност по някакъв начин и се трансформират в продукти или услуги, които клиентите биха закупили. Клиентите плащат за стойност т.е. за нещо което е ценно за тях.

Например McDonald's създава стойност за клиентите си чрез места за евтино хранене. Компанията създава ресторанти, наема готвачи и приготвя храна. Клиентите също ценят местоположението на ресторантите (не трябва да си вкъщи за да ядеш), бързото обслужване и вкусна на храната.

Бизнеса и мениджърите трябва да създават стойност за своите клиенти. Това може да бъде осъществено по неограничен начини, защото човешките желания са неограничени, но един бизнес не може да обслужва неограничени желания. Вместо това той трябва да създаде специфичен вид стойност по специфичен начин.

Вашият Коментар
Име :
Поща :
Сайт :
0 Коментара