Medici .

Какво са облигациите ?

Какво са облигациите ?

Искате ли да инвестирате парите си във възможно най-сигурните финансови инструменти. Това са облигациите. Те са по-сигурни и от депозита. Вижте какво е облигацията.

# Бизнес # Финанси # Капитализъм

Облигацията е прост договор между инвеститор и компания, при който инвеститора се съгласява да даде на заем пари на компания или правителство в замяна на предефинирана лихва.

Ако дадена компания иска да развие бизнеса си, една от опциите е да вземе на заем пари от индивидуални инвеститори, пенсионни фондове или взаимни фондове. Компанията издава облигации с различна лихва и ги продава. Инвеститорите ги купуват с разбирането, че компанията ще върне главницата (сумата, която инвеститора е дал на заем) плюс лихва.

Лихвата се изплаща на определени интервали. В Америка стандартните интервали са на шест месеца, докато в други страни тези интервали могат да бъдат една година, дори и месец. Всичко зависи от "договора" с който са продадени тези облигации от компанията.

Печалбата на инвеститора идва от лихвата, която се изплаща. Тази лихва варира в зависимост от надежноста на компанията, издала облигацията. Например "сините чипове" са стабилни компании и риска, който носят, е много нисък, затова при тях лихвите на облигациите са 7%. Такива "сини чипове" са Exxon Mobile, General Electric, IBM и развитите държави като Германия и Америка. При високорисковите компании лихвата може да достигне 10%. Общото правило е "колкото по-висока е лихвата, по-голям е риска".

Кой може да издава облигации? Правителства, общини, различни институции и компании.

Вашият Коментар
Име :
Поща :
Сайт :
0 Коментара