Gandalf the White

Хората се сблъскват с компромиси (Първи Основен Принцип на Икономиката)

Хората се сблъскват с компромиси (Първи Основен Принцип на Икономиката)
Основни принципи на икономиката. Хората се сблъскват с компромиси : Няма такова нещо като безплатен обяд. Вземането икономически на решения изисква компромиси - една цел срещу друга.
# Мъдрост # Финанси # Инвестиции
Първият урок за вземане на решения в икономиката е обобщен в поговорката: "Няма такова нещо като безплатен обяд.". За да получим едно нещо, което ни харесва, ние обикновено трябва да се откажем от друго. Вземането на решения изисква компромиси - една цел срещу друга. Например един студент трябва да реши как да разпредели най-ценния си ресурс – времето. Той може да прекарва цялото си време в изучаване на икономика, може да го прекарва като учи психология, или да разделя времето си между двете области. За всеки час, в който учи един предмет, той се лишава от един час, който да може да използва за изучаване на друг. И за всеки час, който той прекарва в учене се отказва от почивка, спорт, гледане на телевизия или работа в това време за допълнителни джобни пари.

Или помислете как родителите решават как да разпределят семейния доход. Те могат да купуват храна, дрехи или да отделят средства за семейна почивка или могат да спестят част от семейния доход за пенсия и за обучение на децата в колеж. Когато обаче решат да инвестират в някои от тези неща, те имат по-малко пари за харчене за някои други ресурси. Когато хората са групирани в общества, те са изправени пред различни видове компромиси.

Класическият компромис е между "оръжия и масло." Колкото повече пари се харчат за национална отбрана, за да защитим нашите брегове от чужди завоеватели (оръжия), толкова по-малко можем да инвестираме в потребителски стоки за повишаване на жизнения ни стандарт у дома (масло). Също така важен в съвременното общество е компромисът между чиста околна среда и високо ниво на доходи. Законите, които изискват от фирмите да се намали замърсяването, повишават разходите за производство на стоки и услуги. Поради по-високите разходи, тези фирми имат по-малка печалба, като това води до по-ниски заплати, по-високи данъци или комбинация от двете.

Другият важен компромис е между ефективността и справедливостта. Ефективност означава, че обществото взима максимума от ресурсите си. Справедливост означава, че ползите от тези ресурси се разпределят справедливо между всички членове. С други думи, ефективността се отнася до размера на икономическия „пай”, а справедливостта - до начина, по който той е разделен. Често, когато правителствените политики са проектирани, тези две цели представляват конфликт. Например има политики, насочени към постигане на по-равномерно разпределение на икономическото благосъстояние чрез система за социално осигуряване. Те са в облага на тези членове на обществото, които са най-нуждаещи се. Други, чрез индивидуалните данъците върху печалбата, искат от финансово успешните членове да допринасят повече за подпомагане на правителството. Във този случай целта отново е полза за постигане на по-голяма справедливост, но се увеличават разходите от гледна точка на намалената ефективност. Когато правителството преразпределя доходите от богатите към бедните, то намалява наградата за тежкия труд и като резултат, хората работят по-малко и намалява производството на стоки и услуги. С други думи, когато правителството се опитва да разпредели икономически „пай” на по-равни парчета, той става по-малък.

Обобщавайки, че хора се сблъскват с компромиси си представете какви решения трябва да вземат. Студентът не трябва да се отказва от проучване на психологията само защото това ще увеличи времето за изучаване на икономиката. Обществото не трябва да спира да опазва околната среда, само защото това ще навреди на материалните приходи на населението. Бедните не трябва да се игнорират, само защото помощта за тях означава нарушаване на стимулите за работа. Въпреки това правенето на компромиси в живота е важно, защото хората са склонни да направят добро решение, само ако наистина разбират и оценяват опциите, които са им на разположение.

Вашият Коментар
Име :
Поща :
Сайт :
0 Коментара