Gandalf the White

Нуждата от Принадлежност (Маслоу)

Нуждата от Принадлежност (Маслоу)
Йерархията на Маслоу включва нуждата от принадлежност. Тази нужда ни поклазва, че първо имаме нужда да се присъединим към групата и след това да получим своята почит и уважение. Въпреки, че принадлежност включва любов и нежност, ние често предпочитаме да бъдем на ниско социално положение в рамките на групата, отколкото да излезем от нея и да търсим нова

Някои видове живи същества живеят в голяма степен самостоятелно, а други са се научили, че ако образуват племе, може да споделят работата и по този начин живеят по-безопасно. Хомо сапиенс е един от последните, племенни видове.

Принадлежността е една от най-основните нужди в йерархията на Маслоу. Ниското и ниво (над здравето и безопасността) показва колко е фундаментална тази потребност. Това ниско ниво ни показва, че първо имаме нужда да се присъединим към групата и след това да получим своята почит. Въпреки, че "принадлежност" включва любов и нежност, ние често предпочитаме да бъдем на ниско социално положение в рамките на групата, отколкото да излезем от нея и да търсим нова. "Принадлежност" е по-силна нужда от "уважение".

В съвремения свят има много групи, които желаят Вие да принадлежите към тях, но интереса, времето и парите са ограничени ресурси. Какво да правим тогава.

Повечето хора имат йерархия на принадлежност, която те изплозват, когато интересите между няколко групи, към които те принадлежат, се различават. Например, аз принадлежа първо към групата на семейството, след това към групата, я която работя, след това към групата на компанията и тогава към страната. Тази йерархия не е толкова проста и има много изключения и вариации, но прнципа е много полезен.

На практика броят на групите към, които принадлежим е ограничен от времето, объркването и сложността на определянето на приоритети. Повечето хора ще имат кратък списък с три до пет групи, към които принадлежат. Останалите групи са със вторично значение.

Ако разберем даден човек към какви групи принадлежи и как той е свързан с тях е полезна информация, защото ако искате да влияете на някой, трябва да бъдете във същата група, към която той принадлежи.

Вашият Коментар
Име :
Поща :
Сайт :
0 Коментара