Gandalf the White

Нуждата от Безопастност (Маслоу)

Нуждата от Безопастност (Маслоу)
Йерархията на Маслоу включва нуждата от безопастност. Ако не се чувстваме в безопастност, може да забравим всичко, което се опитваме да направим. Маслоу определя безопастността като много важна
# Мъдрост # Наука # Здраве

Една основна нужда, от която всички имаме е безопасността. Ако не се чувстваме в безопасност, може да забравим всичко, което се опитваме да направим. Маслоу определя безопасността като много важна.

Вероятни вреди

Ние постоянно се опитваме да предсказваме бъдещето, за да вземем решение каква стъпка да направим в по-дълъг период от време. Когато предскажем, че има възможност да се случи някаква вреда в бъдеще, започваме да чувстваме опасност. Колкото е по-голяма вредата и по-голяма възможността да се случи, толкова по-голямо е чувството за опасност.

Физическа сигурност

Физическата сигурност означава свобода от физическа вреда. Тези вреди могат да идват от други хора (като крадец) или от околната среда (когато сме в горяща сграда).

Какво от това?

Хората може лесно да се отклонят от задоволяването на по-високи нужди, чрез заплашване на тяхната безопасност.

Вашият Коментар
Име :
Поща :
Сайт :
0 Коментара