Medici .

Бизнес Процес (Business Process)

Бизнес Процес (Business Process)

Създаването на стойност във всяка компания е основано на бизнес процесите, протичащи в нея. Рационалната им организация е решаващ фактор за превръщането им в конкурентно предимство за компанията.

# Мъдрост # Бизнес

Създаването на стойност във всяка компания е основано на бизнес процесите, протичащи в нея. Рационалната им организация е решаващ фактор за превръщането им в конкурентно предимство за компанията.

Бизнес процеса е организирана серия от действия, изпълнявани от автоматизирани системи и хора за постигане на даден резултат или цел. Макар, че определението по същество е просто, то координацията на сложни групи от дейности, извършвани от независими един от друг хора или машини, в никакъв случай не е просто. Бизнес процесите по същество са типични за човека, но в днешния автоматизиран и свързан свят, използването на технологията за автоматизиране на процесите е неизбежно. Технологията помага за автоматизирането на рутинни операции и динамично човешко взаимодействие.

Типове бизнес процеси

Дейностите по бизнес процеса мога да се разделят на два типа. Първият тип са основни дейности. Те директно се докосват до клиента. Втория тип са подкрепящи дейности. Те основно са за извършване на административни задачи като плащане на наем и ток. Първия тип бизнес процеси за от първостепенно значение за извоюване и поддържане на конкурентното предимство на организацията. Тези процеси създават стойност за клиента, докато останалите (втория тип) са разходи. Втория тип бизнес процеси изискват също внимание на мениджмънта, защото те правят компанията по ефективна.

Бизнесът и ИТ

Изпълнителният мениджмънт и ИТ професионалистите обикновено гледат на бизнес процесите по различен начин.

Изпълнителният мениджмънт се фокусира върху бизнес предимствата:

  • "Какво можем да направим за трайно намаляване на разходите за нашите операции?"
  • "Как можем да повишим приходите?"
  • "Как можем да получим предимство пред конкуренцията?"

ИТ специалистите се фокусират върху технологичните детайли:

  • "Какво стартира процеса?"
  • "Какви са правилата, които разклоняват процеса?"
  • "Кога процесът е завършил?"
Вашият Коментар
Име :
Поща :
Сайт :
0 Коментара