Medici .

Ключовите свойства на успешната компания

Ключовите свойства на успешната компания
Първо, успешните компании имат квалифицирани хора на всички нива в компанията, включително (1) лидерите, които развиват стратегическите виждания, (2) мениджъри които реализират решенията, създават ефикасни бизнес процеси, обучават и мотивират трудовия колектив, (3) способна работна сила, желаеща да прилага стратегиите и тактиките на компанията.
# Капитализъм # Бизнес

Първо, успешните компании имат квалифицирани хора на всички нива в компанията, включително (1) лидерите, които развиват стратегическите виждания, (2) мениджъри които реализират решенията, създават ефикасни бизнес процеси, обучават и мотивират трудовия колектив, (3) способна работна сила, желаеща да прилага стратегиите и тактиките на компанията.

Второ, успешните компании имат силни връзки с групи, които са извън дружеството. На пример, успешните компании развиват печеливши връзки с доставчиците, които доставят най-висококачествените материали на време и на разумна цена. Има тенденция за бързо увеличаване на използването на аутсорсинг услуги, които предоставят високо качество на сравнително ниска цена. Това е много популярен похват в сферата на информационните технологии и логистиката. Също така успешните компании развиват силни взаимоотношения с техните клиенти, което води до повтарящи се продажби, по-високи печалби и по-ниски разходи за првичличане на клиенти.

На трето място, успешните компании разполагат с достатъчно капитал за да изпълняват плановете и операциите си. Така например, най-развиващите се компании трябва да купуват земя, сгради, оборудване и материали. За да направите тези покупки, компаниите могат да реинвестират част от своите доходи, но също така трябва намерят допълнителни средства от други източници под формата на продажба на акции или заеми от банки или други кредитори.

Една успешна фирма трябва да имат всички три качества: квалифицирани хора, силни външни отношения, и достатъчно капитал.

Вашият Коментар
Име :
Поща :
Сайт :
0 Коментара