Medici .

Запознаване с Фондовите Борси

Запознаване с Фондовите Борси

Фондова борса, не притежава акции. Вместо това, тя действа като своеобразен хай-тек пазар където купувачите се свързват с продавачите.

# Инвестиции

Фондова борса, не притежава акции. Вместо това, тя действа като своеобразен хай-тек пазар където купувачите се свързват с продавачите. Всяка публична акция се търгува на една от няколкото възможни борси като Нюйоркската фондова борса (NYSE) и Американската фондова борса (AMEX). Въпреки, че търговията е чрез посредник, важно е да се разбере връзката между борсите и компаниите, както и начините, по които изискванията на различни борси осигурят защита за инвеститорите.

Основната функция на борсата е да се осигури ликвидност, с други думи, да се даде на продавачите място, където да продаде дял от притежаваните акции.

Акциите първо стават достъпни за размяна, след като дружеството извърши своето първично публично предлагане (IPO). По време на IPO, компания продава акции на първоначален набор от публични акционери (на първичния пазар). След първичния пазар, акциите отиват в ръцете на акционерите, тези акции могат да бъдат продадени и купени на борсата (на вторичен пазар).

Борсата следи потока на поръчки за всеки ресурс, и този поток на предлагането и търсенето определя цената на акцията. В зависимост от вида на брокерската Ви сметка, може да имате възможност да видите този поток на цената в действие. Например, ако видите, че "цена купува" на борсата е 40 лева, това означава, че той или тя са склонни да купуват на цена 40 лева. В същото време можете да видите, че "цена продава" е $ 41, което означава, че някой друг има желание да продаде на акцията за $ 41. Разликата между цената на купуване и продаване се нарича спред.

Борсите обикновенно приличат на пазар, където брокерите физически присъстват. Всеки брокер се специализира в конкретен набор от акции, като ги купува и продава чрез словестни сделки. Брокерите са заплашени от електронните броси, които претендират, че са по ефективни (изпълняват по-бързо сделките и имат по-малък спред).

NYSE е най-голямата и най-престижна борса. Сумарно, на 31 декември 2007 г., на NYSE се търгуват публични дружества с $ 30.5 трилиона пазарна капитализация.

Търгуването на дадена компания на NYSE представлява голямо доверие към нея, тъй като компанията трябва да отговарят на изискванията за първоначална регистрация и също ежегодно да се съобразява с изискванията за поддръжка. Например, за да остане на NYSE, дадена компания трябва да им цена над $ 1 милион и пазарна й капитализация (брой акции по цена) да е над $ 50 милиона.

Вашият Коментар
Име :
Поща :
Сайт :
0 Коментара