Gandalf the White

Първа фаза на проект - "Откриване"

Първата фаза на управлението на проект е Откриване. По време на тази фаза целта на проекта се дефинира и мениджъра договаря, с различните заинтересовани страни (stakeholders), как ще се измерва успеха на проекта.

# Наука

Първата фаза на управлението на проект е "Откриване". По време на тази фаза целта на проекта се дефинира и мениджъра договаря, с различните заинтересовани страни (stakeholders), как ще се измерва успеха на проекта.

Това позволява на мениджъра и заинтересованите страни да се съгласува обхвата на проекта (project scope). Обхвата включва целите, бюджета, времето и други променливи, които ще се използват за измерването на успеха.

Няма много софтуерни инструменти, които могат да помогнат по време на фазата, като излючим текстовият редактор (Microsoft Word), с който може да създадете Хартата на проекта. Този документ съдържа списък от цели и кратки декларации, като декларация за мисията на проекта. В тази декларация също трябва да включите дефиницията за успех.

По време на фазата "Откриване" не се прави списък с нещата, които трябва да се случат за да се постигне крайната цел на проекта. Трябва да се направи списък с крайния резултат. Например "създаване на 2 часа видео матерял" е задача, докато "предлагане на видео услуги" е цел.

Вашият Коментар
Име :
Поща :
Сайт :
0 Коментара