Gandalf the White

Дефиниране на цели

Искате да постигнете нещо. За целта трябва много внимателно да определите целите си, при това по правилния начин. Вижте как може да дефинирате вашите цели по-най-добрия начин.

# Наука # Мъдрост

Целите могат да бъдат дефинирани по различен начини:

  • Бизнес цел: Да станем най-големия износител на обувки за Европа до 2 години.
  • Финансова цел: Продажбите да се увеличат с 8 процента до следващата година.
  • Маркетингова цел: Да се увеличи дяла на предлаганите услуги с 1.5 процента през следващите три години.
  • Индивидуална цел: Да стана ръководител на IT отдела до 5 години.

Всеки един от тези примери ясно показва характеристиките на добре дефинираните цели. Те са:

  • Конкретност - Конкретната цел не съдържа думите "най-добрия" и "най-доброто качество" или други такива определения. Тя дефинира по много конкретен начин, какво трябва да се постигне.
  • Измеримост - Целта трябва да може да се "измери" за да се определи дали е постигната или не. Винаги когато е възможно целите трябва да се представят чрез числа, парични единици, проценти или числени намаления и увеличения. Някои от целите не могат да се измерят чрез числа, но много ясно се показва какво трябва да се постигне - "Да стана ръководител на IT отдела до 5 години".
  • Времева ограниченост - Целта притежава краен срок за постигане. Този краен срок мотивира тези, които трябва да постигнат целта. Той създава спешност и енергия в изпълнителите. Крайните срокове са също така важни, защото повечето планове определят, че задачите трябва да се свършат за определено време, в противен случай целта няма да бъде изпълнена. Тези крайни срокове помагат и за измерването на свършената работа за постигането на целта.

Целите трябва имат точния "размер" - да бъдат достатъчно големи, че да вдъхновяват хората и достатъчно малки за да бъдат постижими. Много малките задачи не вдъхновяват хората, но големите прихващат вниманието. Големите цели създават цел за мисия и целта за мисия създава мотивация. Мотивацията предизвиква в хората енергия и съпричастност.

Точния размер на целта обикновено зависи от бизнеса. За бързо развиваща се компания в нова индустрия целта за увеличаване на продажбите с 25 до 50 процента може да бъде добра. За компания в развита индустрия растежа на продажбите може да е 0.25 до 0.5 процента. Добър начин за определяне на амбициозни цели за растежа на продажбите е да се избере силен конкурент и да се копира неговия растеж.

Целите не могат да бъдат постоянни. През 1970 година Citibank е била поставила цел за годишен растеж от 15 процента. С този растеж банката е трябвало за 15 години да притежава всеки депозит в New York. Целта се е изпълнявала няколко години, след което е станала нереална, но е свършила много добра работа на банката по това време.

Вашият Коментар
Име :
Поща :
Сайт :
0 Коментара