Medici .

Какво е бранд?

Какво е бранд?

Чували сте думата брад. Но какво означава бранд? Общо казано бранда представлява място в съзнанието на потребителя. Твърде често дори и маркетинг специалистите нямат точен отговор и много от тях имат "собствен". Което прави живота много объркващ!

# Бизнес # Маркетинг

Твърде често дори и маркетинг специалистите нямат точен отговор и много от тях имат "собствен". Което прави живота много объркващ!

Речникът за Бизнес и мениджмънт определя бранда като:

"Име, знак или символ използван за идентифициране на продукти или услуги на продавача (ите) и да ги разграничат от стокиte на конкурентите."

Знаците и символите са част от бранда , но за нас това е много непълно определение. Walter Landor, един от великите на рекламната индустрия, казва:

"просто казано, бранда е чисто е обещание, чрез идентифициране и удостоверяване на даден продукт или услуга, които дава на удовлетвореност и качество."

В книгата си "Създаване на силни марки" (Building Strong Brands) David Aaker казва, че марката е нещо като "умствено кутия" и дава определение за капитал на бранд като:

"Набор от активи (или пасиви), свързан с името или символа на бранда, който добавя към (или изважда от) стойността на предлагана продукт или услуга ..."

Това е важен момент - брандовете не винаги са положителни! Изграждайки дефиницията от "умствена кутия", по-поетично определение може да бъде:

"Бранда е най-ценното недвижимо имущество във света - ъгъл от съзнанието на потребителя."

Това са всички основни дефиниции, но ние вярваме, че най-добре е това:

"Марката е набор от възприятия в съзнанието на потребителя."

Защо това определение е най-добро? Ами, на първо място - лесно за запомняне, което винаги е полезено! Но също така е най-добре, тъй като ни напомня за някои ключови точки:

  • От определението но става абсолютно ясно, че бранда е нещо различно от продукта или услугата. Бранда е нематериален актив и съществува в съзнанието на потребителя.
  • Това определение ни помага да разберем идеята за лоялност към бранда. Различните хора имат различни възприятия за даден продукт или услуга, което ги прави до различна степен лоялни към бранда.
  • Определението ни помага да разберем как работи рекламата. Рекламата трябва да продава. Това се постига, чрез промяна в позитивна насока на човешките възприятия за определения продукт или услуга.
Вашият Коментар
Име :
Поща :
Сайт :
3 Коментара
Kurtis
,
Мисля, че въпреки цитата, статията наистина дава добро определение за бранд, до колкото може да се направи това.
Gogo
,
Бе може и да не е много правилен цитата, ама статията е добра.
Irina
,
Цитатът на Walter Landor изобщо не е правилен. Оправете го, вместо да превеждате с google translate.