Gandalf the White

Ефективна комуникация

Имате ли чувство, че останалите не ви разбират или все има нещо което сте пропуснали да доизясните. Вижте как трябва да комуникирате с хората.

# Наука

Едно от най-важните умения за мениджъра е комуникацията. Трябва да владеете добре писмената и говоримата комуникация. Бизнесът изисква изчистена, точна, искрена и убедителна комуникация. Мениджъра генерира много голяма част от комуникацията по проекта. Говори се с заинтересованите страни по проекта, членовете на екипа, клиенти, производители, висшия мениджмънт и т.н. Създават се отчети за статуса на проекта, документи, пишат се писма и други. Колкото сте по-добри в комуникацията, толкова по-гладко ще върви проекта. Чрез добра комуникация всяка страна по проекта ще знае какво точно се очаква да прави.

Уменията за слушане са началната точка за добра комуникация. Напълно естествено е когато някой говори да обмисляте своя отговор или дали се съгласявате със събеседника. Вместо това се опитайте да слушате за да разберете другия човек. С времето това разбиране изгражда силна връзка между двама човека. Хората разбират дали някой ги слуша или не.

Когато говорите или слушате внимавайте за изпратеното или полученото съобщение. В USA се говори директно с конкретизация. По този начин съобщението Ви има най-добри шансове да достигне до събеседника Ви. В някои други култури (Франция) хората не са толкова директни. Мениджъра винаги трябва да внимава за културните различия.

С точна комуникация хората винаги разбират какво се очаква от тях. Ето пример за неясна и за ясна комуникация:

Неясна

  • "Искам да свършиш проекта бързо."
  • "Свържи се с някой за този проблем."
  • "Не мога да говоря сега. Обади ми се по-късно."
  • "Много добра работа вършиш напоследък."

Ясна

  • "Искам да свършиш проекта до петък сутринта."
  • "Обади се на Александър от маркетинга за липсващите страници."
  • "Не мога да говоря сега. Обади ми след 4 или утре сутринта."
  • "Благодаря за добрата работа за планирането."

Много от ежедневната работна комуникация е с цел работата на съответния човек да се свърши на време и според определни стандарти. Неясната комуникация оставя много неясни неща кога трябва трябва да се свърши работата и за колко време. Също така мениджъра, в стремежа си да бъде точен, не трябва да дава строги заповеди.

Вашият Коментар
Име :
Поща :
Сайт :
0 Коментара