Gandalf the White

Управление на проекти

Управление на проекти

Управлението на проект е прилагането на знания, умения, инструменти и техники върху проектните дейности, за да бъдат постигнати целите на и изискванията към проекта. Проектните дейности се извършват от екипа на проекта, докато мениджъра планира, наблюдава и контролира самото изпълнение на дейностите.

# Наука # Програмиране

Управлението на проект е прилагането на знания, умения, инструменти и техники върху проектните дейности, за да бъдат постигнати целите на и изискванията към проекта. Проектните дейности се извършват от екипа на проекта, докато мениджъра планира, наблюдава и контролира самото изпълнение на дейностите.

Успешното изпълнение на проекта зависи от три ограничения, които мениджъра ще срещне:

  • Обхват - какви цели ще трябва да се постигнат.
  • Срок - планираното време за изпълнение на проекта.
  • Бюджет - колко ще струва изпълнението на проекта.

Качеството на проекта е пряко зависимо от балансирането на тези ограничения. Добре управляваните проекти дават желания резултат на време и са в рамките на предвидения бюджет. Ако някое от ограниченията се промени, то поне едно от останалите също се променят.

Управлението на проекта се извършва чрез прилагане и интегриране на следните етапи:

  1. Откриване
  2. Планиране.
  3. Изпълнение.
  4. Наблюдение и контрол.
  5. Затваряне.

Ще разгледаме всеки един от етапите.

Откриване

По време на този етап се определя натурата, сферата и обхвата на проекта. Ако този етап не се изпълни добре е вероятно проекта да не постигне напълно целите си.

Планиране

Описание на основните етапи на изпълнение на проекта. Списък със задачите (дейностите) по всеки етап - последователност, продължителност, начало и край на изпълнение.

Изпълнение

Извършване на работата която е определена при планирането.

Наблюдение и контрол

Наблюдение на изпълнението на проекта, така че да могат да бъдат идентифицирани потенциални проблеми.

Затваряне

Формалното завършване на проекта.

Вашият Коментар
Име :
Поща :
Сайт :
0 Коментара