Gandalf the White

Какво представлява проекта

Проектите са усилия за постигане на цели, в рамките на ограничен период от време и разходи. Проектите се противопоставят с оперативните дейности - повтарящи се неща, извършвани редовно с течение на времето. По някакъв начин разделителната линия между проектите и оперативните дейности не е толкова ясна; често оперативна дейност е поредица от малки проекти. Въпреки това е ясно, че добрите проекти имат точно определено условие за край. Краят на проекта настъпва, когато целите на проекта са били изпълнени или когато проектът е спрян.

# Програмиране # Наука

Проектите са усилия за постигане на цели, в рамките на ограничен период от време и разходи. Проектите се противопоставят с оперативните дейности - повтарящи се неща, извършвани редовно с течение на времето. По някакъв начин разделителната линия между проектите и оперативните дейности не е толкова ясна; често оперативна дейност е поредица от малки проекти. Въпреки това е ясно, че добрите проекти имат точно определено условие за край. Краят на проекта настъпва, когато целите на проекта са били изпълнени или когато проектът е спрян.

Има различни прични един проект да бъде спрян:

  • По време на изпълнението, да настъпи събитие, което прави резултатите от проекта ненужни.
  • Усилията или разходите по изпълнението на проекта да станат прекалено големи.

Проектите произвеждат резултат, като дизайн нов модел автомобил, годишен бюджет, голямо парти или на нова процедура. Използването на резултатите и тяхната стойност, са основните обосновки за един проект.

Това е прилагането на широк набор от умения за правилно започване, планиране, изпълнение, контрол и затваряне на проекта. Основните умения са определяне на обхвата (съгласуване на целите и изискванията), планиране и оценка. Добавени към тези основни умения са управление на риска и несигурността, управлението на качеството, комуникация, управление на себе си и  сътрудничеството с други страни, като доставчици на стоки и услуги и всеки друг, който работи по или има някакво въздействие на проекта. Хората, които са свързани или са заинтересовани от проекта се наричат заинтересовани страни.

Вашият Коментар
Име :
Поща :
Сайт :
0 Коментара