Medici .

Офшорните фирми – светът на неограничените възможности

Офшорните фирми – светът на неограничените възможности

Офшорните фирми са една изключителна възможност за спестяване от данъци и увеличаване печалбите от бизнеса. Едно от големите им преимущества е, че сега всеки може да си създаде бързо и лесно фирма по интернет, като не е нужно да се присъства на създаването й в съответната офшорна зона. Онлайн фирмите за създаване на такива компании предлагат голям брой възможности за офшорен бизнес.

# Офшорни Зони # Данъци # Финанси

Офшорните фирми са една изключителна възможност за спестяване от данъци и увеличаване печалбите от бизнеса. Едно от големите им преимущества е, че сега всеки може да си създаде бързо и лесно фирма по интернет, като не е нужно да се присъства на създаването й в съответната офшорна зона. Онлайн фирмите за създаване на такива компании предлагат голям брой възможности за офшорен бизнес.

Има обаче една малка пречка. В миналото всеки би могъл да създаде фирма, която да действа като офшорна банка, фирма за управление на капитали, система за онлайн банкиране, интернет брокерска агенция, компания за събиране на задължения, застрахователни агенция, казино, компания за залагания, лотария, бинго, университет или фармацевтична компания. Това не е представлявало особен проблем, защото при създаването на подобна фирма лиценз се е намирал лесно – можел е да се купи или извади без проблем. Днес обаче, под натиска на САЩ, Организацията за Икономическо Сътрудничество (OECD) и Развитие и Агенцията за Финансово Разузнаване (FATF) повечето офшорни зони са спрели напълно узаконяването на подобни фирми. От тук идва и трудността и заблудата – по интернет се разпространяват множество фалшиви лицензи на високи цени. Все пак, има компании (и онлайн), с чиято помощ може да се узакони фирма с подобно предназначение. Както при създаването на офшорни тръстове, холдинги и компании и тръстове, така и тук е възможен пълен набор от услуги.

Компаниите могат да  осигурят лиценз за банкиране чрез директен контакт с управата на съответната държава. Не е нужно да се внася начален капитал. С вече узаконената от фирма банка може да бъде извършвана всякаква банкова дейност по цял свят. Клиентите могат да си обслужват и по интернет с помощта на нов софтуер. Също така, могат да бъдат отворени неограничен брой клонове на банковата фирма, и то по интернет. Издаването на банков лиценз отнема от две до четири седмици.

Предимствата на офшорната банка са много: няма ограничение за националността на директорите и управителите и няма досадни изисквания и задължения, дейност може да се извършва по цял свят, не се плащат данъци, не са нужно водене на счетоводство и поддържане на счетоводна книга, доклади и ревизия. Също така офшорната банка се радва на високо ниво на анонимност.

Регистрацията на офшорна банка чрез фирма включва множество услуги: проверка за свободно име на фирмата, осигуряване на всички нужни документи и регистрационни форми, узаконяване и заплащане на нужните такси, издействане на разрешения за създаване на банкова сметка, наемане на офис, адвокат и финансов мениджър, работен договор, регистрация на директорите и акционерите и създаване на CD с бизнес форми и темплейти. Цената на всички тези услуги е 50000 евро. Подновяването на лиценза годишно струва 9000 евро.

Разликата в дейностите, които могат да се извършват чрез банката и фирмата за управление на капитали са малки, но създаването на втората изисква по-малко средства и е по-лесно. Фирмата за управление на капитали дава възможност да се  получават, управляват и инвестират пари на трето лице. Фирмата може да извършва дейност по цял свят по интернет. Предимствата на този вид фирма, услугите, които се извършват при създаването и времето за узаконяване са същите както при офшорната банка и всички видове фирми, които ще разгледаме по-надолу. Цената за създаване на фирма за управление на капитали е 15000 евро, а подновяването на лиценза – 1900 евро.

Системата за онлайн разплащане е все по-широко предпочитана, особено заради електронната търговия, която се разраства със всеки изминал ден. С помощта на този вид офшорна фирма могат да се получават плащания от клиентите и да се доставят на крайния  получател. Предимство на системите е, че всеки има възможност да определи таксите и процента, който да получава за извършваната дейност. Цената за този вид фирма е 8900 евро, а подновяването на лиценза струва 1900 евро годишно.

Напоследък търговията със стоки, акции и индекси по интернет (FOREX) става все по-популярна, защото изисква малко усилия и може да донесе големи печалби за кратко време. Появяват се все повече и повече онлайн брокери, предлагащи търговия с различни инструменти. Офшорната брокерска агенция предлага възможност за извършване на онлайн дейност по цял свят чрез надеждна система за сигурност. Разбира се, тук важат всички предимства на офшорната компания – анонимност, липса на данъци и т.н. Узаконяването на фирма от такъв тип струва 8900 евро, а годишният лиценз – 1900 евро.

Офшорната компания за събиране на дългове дава възможност за получаване на паричните задължения от трето лице и препращането им към кредитора. Собственикът на компанията има право да определи тарифата за извършваните дейности. Чрез фирмата могат да се издават известия и предупреждения към длъжниците, както и да се прави проучване на тяхното финансово състояние. Цената за създаване и лицензиране на такава компания е 2000 евро, а на годишният лиценз - 1000 евро.

Лицензът за офшорната застрахователна агенция дава право да се извършва всякакъв вид застрахователна дейност. Тя може да се извършва и онлайн, чрез сигурна и защитена система за обслужване на клиенти. Цената за създаване на застрахователна агенция е 9 000 евро, а подновяването на лиценза струва 2000 евро.

Узаконеното офшорно казино дава право да се предлагат всички видове игри: рулетки, карти, зарове и др. Също така дейността на казиното може да се извършва и контролира онлайн. Компания, която има лиценз за залагания може да предлага залагания на всякакви спортове и събития – конни надбягвания, футбол, бокс, тенис и т.н. Офшорната лотария може да предлага всички съществуващи видове лотарийни игри. Билети могат да бъдат изпращани по пощата, но може и да създаде онлайн лотарийна система. Офшорна бинго компания дава възможност за законно онлайн бинго, в което клиентите участват с помощта на добре защитен софтуерна система.  Цени: казино – 9000 евро, подновяване на лиценза – 2000 евро; компания за залагания или лотария – 5000 евро, подновяване на лиценза – 1000 евро; бинго – 2000 евро, подновяване на лиценза – 1000 евро.

Компаниите за създаване на офшорен бизнес предлагат и разрешително за хазарт, което включва в себе си лицензите за всички горепосочени хазартни дейности. Разрешителното дава възможност за извършване на напълно свободна от данъци хазартна дейност, без намесата на правителството относно управлението на фирмата. Тези, които получат лиценз за офшорна хазартна дейност имат възможността сами да изберат софтуера, чрез който ще се ръководи и управлява фирмата. Цената на лиценза е 13 000 евро, а подновяването му струва 2000 евро годишно.

Както всички други университети, офшорните също дават възможност за провеждане на лекции и всички видове образователна дейност, защитаване на научна степен, дипломи и сертификати. Може да се извършва и онлайн обучение. Цената за създаване и лицензиране на офшорен университет е 5000 евро, а подновяването на лиценза – 1000 евро.

Много хора не знаят, че всяка търговия с лекарствени продукти, дори и тази по интернет, изисква лиценз. В противен случай тя е незаконна. От друга страна, при наличието на лиценз могат да се продават законно (и онлайн) всички видове фармацевтични продукти, дори такива, които изискват лекарско предписание. Собственикът на фармацевтичната фирма има право да избере своите доставчици – няма ограничения във фирмите или страните, в които се намират. Това дава предимство пред конкурентните фирми, които нямат толкова широк избор и съответно са ограничени да купуват лекарствата на по-високи цени и съответно да ги предлагат по-скъпо на клиентите си.  Цената за фирма, предлагаща фармацевтични продукти, е 5000 евро, а подновяването на лиценза коства 1000 евро годишно.

Към различните лицензи фирмите предлагат и други услуги, които подпомагат и подсигуряват офшорния бизнес. Една от тях е регистрация на директор, акционери и управители на фирмата под името на чужди лица (адвокати) с цел запазване вашите лични данни. Веднъж регистрирана на чуждо име, Вие имате пълен контрол над фирмата, но с предимството, че личните Ви данни не са споделени никъде. Цената на регистрация на директор, на управител или на акционер е 1000 евро.

Друга налична услуга е създаването на виртуален офис за Вашата фирма. Можете да избирате между обикновен офис със телефон, факс и адрес в Лондон или Ню Йорк и месечна такса от  50 евро или професионалната услуга, струваща 90 евро на месец и даваща възможност за избор на седалище между 29 държави. Разликата е, че обикновеният офис записва обажданията чрез телефонен секретар и после ги изпраща по електронната поща, докато професионалната услуга дава възможност за пренасочване на обажданията към даден номер в която и да е страна.

Компаниите предлагат и създаване на търговска сметка, чрез която могат да се приемат плащания чрез кредитни карти. Услугата включва всички нужни документи и договори, както и специализирана техника, чрез която се извършват транзакциите. Също така има възможност за онлайн система, включена в сайта Ви, както и за приемане на плащания с кредитни карти по телефона. Цената на услугата е 1000 евро на година.

Една изключително полезна услуга, предлагана от компаниите за създаване на офшорен бизнес е направата на АТМ карти за клиентите на фирмата. Тя дава възможност за издаване на дебитни карти Visa и Master Card на хора навсякъде по света. Притежателят на картата има възможност да проверява баланса си и извършените транзакции онлайн по всяко време. Програмата за създаване на кредитни карти струва 15000 евро. Също така има възможност за създаване на карти с логото на фирмата, като програмата за тяхното издаване струва 35000 евро. Разходите по издаването на една карта са 9 евро.

Още една услуга, от която може да се възползвате, е създаването на офшорна банкова сметка. Тя дава възможност за извършване на интернет транзакции, работа с различни валути, издаване на чекове и използване на кредитна карта VISA с дневен лимит до 10 000 евро, които могат да бъдат изтеглени от всеки банкомат в света. Предимството на тази сметка е високото ниво на конфиденциалност.

От всичко това става ясно, че в днешно време има изключителни възможности за офшорен бизнес с голям набор услуги. Всеки може да започне свой бизнес, създавайки си компания и придобивайки нужния лиценз за нея без да става от компютъра, разбира се, при наличието на нужните средства. Възможностите на офшорния бизнес нарастват със всеки изминал ден – единственото, което трябва да направите, е да решите с какво искате да се занимавате и да започнете да печелите.

Вашият Коментар
Име :
Поща :
Сайт :
5 Коментара
Metala
,
Според мен най-добре е да си говориш директно със фирмите в съответната зона.
Само не забравяй, че единствения смисъл да се занимаваш с офшорки е ако имаш много голяма годишна печалба. Данъчните ще те скъсат от проверки.
London
,
Moje li niakoi da mi prprati link ili da pomesti danni za provereni firmi koito izvarshva regestraciana na ofshorni firmi.
Manchester
,
Дано да приемат закона за офшорките в парламента, за да не може всеки да прави каквото си иска.
Сиренето
,
Ей тия офшорки.. Те въртят света. Ако ги нямаше, Apple, Google и много други компании, ще трябва да плащат 35% корпоративен данък в Америка, а сега нищо не плащат.
MARIAN NELSON
,
заем! заем !! заем !!!
Търсите ли реномирана и акредитирана компания за частни заеми, която предоставя заеми за житейски възможности. Ние предлагаме всички видове кредити по много бърз и лесен начин, лични заеми, автомобилни кредити, ипотечни кредити, студентски заеми, бизнес кредити, инвестиционни заеми, консолидиране на дълга и много други. Бяхте ли отхвърлени от банки и други финансови институции? Имате ли нужда от консолидационен заем или ипотека? Не изглеждайте повече, сякаш сме тук, за да превърнете всичките си финансови проблеми в нещо от миналото. Ние отпускаме средства на физически лица и фирми, които се нуждаят от финансова помощ в размер на 2%. Не се изисква никакъв номер за социална сигурност и не се изисква кредитна проверка, 100% гарантирана. Искам да използвам този носител, за да Ви информирам, че предоставяме надеждна и подкрепяща помощ и ще се радваме да Ви предложим заем.
След това ни изпратете имейл до: (mariannelsonloanfirm@outlook.com), за да кандидатствате за заем