Medici .

Кипър - офшорни правни и данъчни режими

Кипър - офшорни правни и данъчни режими

Офшорният режим в Кипър претърпя някои промени след присъединяването на острова към ЕС и в резултат на споразумението с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Кипър бе изключен от тази организация през юни 2000 и бе включен в нейния „черен списък” като данъчен рай. През април 2009 г. обаче ОИСР заявява, че островът е изключително имплементиран в международно признатите стандарти за данъчна прозрачност.

# Финанси # Данъци # Офшорни Зони

Офшорният режим в Кипър претърпя някои промени след присъединяването на острова към ЕС и в резултат на споразумението с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Кипър бе изключен от тази организация през юни 2000 и бе включен в нейния „черен списък” като данъчен рай. През април 2009 г. обаче ОИСР заявява, че островът е изключително имплементиран в международно признатите стандарти за данъчна прозрачност.

С включването на Кипър в обмена на данъчна информация и финанси, както и след приемането на двойното данъчно облагане между Кипър и другите страни членки на ОИСР, държавата предложи да запази своят режим на доверително управление, въпреки че самоличността на бенефициерите трябва да се разкрива пред данъчните органи, когато фирмата е регистрирана или се извършва промяна на собствеността. Фирми регистрирани след 31 декември 2005 г. трябва да се съобразят с новите изисквания. Офшорните компании, действащи преди края на 2002 г. е било позволено да продължат да се възползват от 4,25% ставка на корпоративния данък до 2006 г., ако те го пожелаят.

Десет процентовият корпоративен данък дава на Кипър едни от най-добрите места в класацията за ниски данъци в Европейския съюз, последван от Ирландия (12,5%). В световен мащаб с по-висок рейтинг могат да бъдат единствено островите Ман, Джърси и Гърнси, които имат обявена нулева ставка, но те не са в ЕС.

След като ЕС се споразумяха му директивата за данъчното облагане през юни 2003 г. Комисията заяви, че предназначена да предоставя на десетте присъединяващи се държави, от които Кипър е един, до 2007 г. за изпълнение на директивата, които включват "Кодекс за поведение" на "вредната данъчнапрактики "и правила за избягване на двойното данъчно облагане на облагане и лихвени плащания. Въпреки това изявление, разпространено от кипърското министерство на финансите по време заяви, че Кипър ще приеме новия код в пълно през 2004 година. Авторските и лицензионните възнаграждения и директива по дружествено интерес бе в сила от януари 2004 г., според министерството, което е знак, че той вече е съвместим с Кодекса за поведение правила в резултат на неотдавнашното си данъчни реформи.

Форми на офшорни операции в Кипър

 • Дружество с ограничена отговорност
 • Клон на фирма
 • Основно или ограничено партньорско дружество
 • звено за офшорно банкиране (известно като Международна Банкова Единица)
 • офшорна компания за финансови услуги
 • офшорен клон на застрахователна компания
 • корабна компания

Правят се проверки за изключване на нежелани операции, а условията, които са наложени обикновено са следните:

 • предприятието трябва да бъде изцяло собственост на чуждестранни собственици
 • предметът на бизнес дейност и източниците на доход трябва да са извън Кипър
 • местни заеми не се разрешават
 • доклад за одитирани годишни отчети, трябва да се подаде в Централната банка
 • местните плащания трябва да бъдат записани и докладвани

Анонимността може да се постигне чрез използване на номинални акционери;действителните собственици трябва да бъдат доведени до знанието на Централнате банка, която след това се свързва с давност за неразкриване на информация. Изразът "Международна бизнес компания" (IBC), просто отразява в случая термина-компания с ограничена отговорност. Няма формални изисквания в допълнение към тези за стандартна компания според кипърския закон, а Централната банка препоръчва минимален уставен капитал от 10 000 CY?. Това не трябва да бъдат изплатени, освен ако съответното дружество иска да се възползва от отстъпките по митото.

Данъчно третиране на Кипър за офшорни операции

 • всички офшорни дружества се облагат с 4,25% данък печалба; офшорни клонове на чуждестранни компании с управлението и контрола в Кипър също се облагат по 4,25%; клонове с управление и контрол извън Кипър, се освобождават от данък върху печалбите, получени от източници извън Кипър.
 • офшорни партньорства не се облагат с данък върху печалбата с произход извън Кипър.
 • Няма данък за съдружничество върху дивидентите, изплащани от офшорни компании, което не важи за данъчни кредити и кредити изобщо.
 • авторски възнаграждения, платени от една офшорна компания на друго лице или фирма извън Кипър не налага данък при източника.
 • мито за имоти не се начислява върху наследството на акции в офшорни компании, както и при продажбата или прехвърлянето на активи (с изключение на кипърски недвижими имоти) са освободени от капиталови печалби и други данъци.
 • офшорни фирми(и техните външните служители), могат да внасят различни стоки без да плащат мито:
  • моторни превозни средства (без автобуси, мотоциклети, автобуси или каравани)
  • офис техника (без климатици и консумативи)
  • домашно имущество (без мебели и климатици)

Данъци за чуждестранни работници, причислени към офшорни операции

Този раздел се отнася за данъчното облагане на чуждестранни работници на офшорни операции, както и за местните наети лица на офшорни дружества.

 • Заплати за извършвани услуги, предоставени от държава извън Кипър за повече от 90 дни на непребиваващ в Кипър работодател не се облагат с данък в Кипър.
 • Задграничните служители, които в началото на наемането им са нерезиденти на Кипър, за първите три години на трудовите си задължения, ще бъдат освободени от данък, но не повече от 20% от заплатата им.
Вашият Коментар
Име :
Поща :
Сайт :
2 Коментара
Сиренето
,
Изобщо не разбирам от тази тематика, ама до колкот съм чел насам натам, ми се струва, че офшорните зони в европа (люксембург, швецария, кипър и холандия) служат само за входна точка за укриване на данъци. Май пари изобщо не се застояват много там.
Northwest
,
Тия от Кипър не ги ли спаси по едно време Русия с 3 млрд. евро. Тогава Путин малко се уплаши за парите на руската мафията.